Galeria

Zbigniew Pronaszko

(1885 Debreczyn – 1958 Kraków)

Malarz, rzeźbiarz oraz scenograf, współtwórca teatru awangardowego Cricot. W 1906 roku rozpoczął studnia malarskie na kijowskim wydziale SSP. Jeszcze w tym samym roku prze- niósł się do krakowskiego ASP, gdzie uczył się pod kierunkiem Teodora Axentowicza oraz Jacka Malczewskiego. W czasie studiów podróżował do Paryża, Monachium, Wiednia oraz Włoch. W 1917 roku wraz z bratem Andrzejem oraz Tytusem Czyżewskim założył grupę artystyczną Ekspresjonistów Polskich, która dwa lata później zmieniła nazwę na Formistów. Jego twórczość związana była z takimi kierunkami malarskimi jak koloryzm oraz formizm. Artysta wielokrotnie wystawił swoje prace na wystawach krajowych oraz zagranicznych. Od 1945 roku objął stanowisko profesora w ASP w Krakowie, natomiast cztery lata później w latach 1949–50 był jej rektorem. Pronaszko współpracował z wieloma polskimi teatrami, między innymi w latach 1919–20 był scenografem w teatrze Reduta w Warszawie oraz także w warszawskim teatrze im. Bogusławskiego w latach 1925–26.

Panel administracyjny