Galeria

Stanisław Masłowski

(1853 Włodawa – 1926 Warszawa)

Nauki malarstwa pobierał w latach 1871–75 w Warszawskiej Klasie Rysunkowej u Woj- ciecha Gersona oraz Aleksandra Kamieńskiego. Po ukończeniu studiów na stałe zamieszkał w Warszawie. Co roku odbywał malarskie podróże, między innymi na Ukrainę, której plenery oraz folklor stały się inspiracją do powstania wielu prac artysty, ukazujących sceny rodzajowe z Kozakami. W 1886 roku, dzięki sprzedaży pracy przedstawiającej Taniec Kozaków, artysta mógł udać się do Monachium. Po 1900 roku wielokrotnie wyjeżdżał do Włoch oraz do Paryża, w 1912 odwiedził Sycylię i Tunis. Poza licznymi zagranicznymi podróżami, artysta równie często brał udział w plenerach w kraju. Artysta brał czynny udział w warszawskim życiu artystycznym – był członkiem m.in. TZSP, TAP Sztuka. Przynależał również do Société Nationale des Beaux Arts w Paryżu. Masłowski pracował w technice oleju, ale jego największą cześć artystycznego dorobku stanowią akwarele. Głównie skupiał się na przedstawieniach scen rodzajowych, umiejscowionych w wiejskich klimatach, malował również portrety. Największą sławę przyniosły mu przedstawienia pejzaży. Jego prace często pojawiały się na wystawach TZSP w Warszawie oraz w Krakowie, Lwowie, Londynie, Berlinie, Wiedniu. Artysta miał również indywidulane wystawy.

Panel administracyjny